Politikernes syn på Offshoring

Offshoring har siden det begyndte at tage fart i Danmark været med til, at dele vandende hos de politiske partier. Med en omfattende outsourcing fra danske virksomheder op til og efter finanskrisen opstod der en omfattende kritik i tabet af danske arbejdspladser, da virksomhederne flyttede produktionsomkostningerne til billigere lande.

Med den nye bølge af vækst, som vi ser fra offshoring har politikerne for det meste fået et nyere og mere positivt syn på hvad offshoring kan gøre. På den yderste venstrefløj er der stadigvæk en negativ stemning omkring offshoring, hvor partier som Enhedslisten mener, at offshore-løsninger er med til, at hæmme den danske vækst og skade det danske arbejdsmarked. Blandt de store partier er stemningen dog mere positiv efter at have været skræmt af den øgede globalisering i en årrække og følgerne af dette for dansk vækst.

Hos regeringen har man indset, at globaliseringen af arbejdsmarkedet har ført større udfordringer med sig til det danske arbejdsmarked og det derfor er vigtigt for de danske virksomheder, at tilpasse sig dette, hvilket bl.a. gøres via offshore-løsninger, hvor de danske virksomheder skaber vækst inden for landets egne rammer ved brug af eksterne løsninger.

Den samme holdning ses hos Venstre og det meste af højrefløjen, hvor man har anerkendt offshoring som en løsning for danske virksomheder til, at skabe vækst, ikke blot inden for landets egne rammer, men også gennem firmaer fra andre lande, som ønsker danske samarbejdspartnere grundet det høje niveau hos de danske virksomheder.